Giá bán

1816548300
11816548300
ash xxbir 800x600px 72dpi
21 500 Kč –15 %
Điều hòa Sinclair Ray 2.7 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 91

Phù hợp với diện tích < 25 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 21 500 Kč  (–15 %)
18 165 Kč
(15 012,40 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
keyon sih xxbik 800x600px 72dpi 02
22 500 Kč –14 %
Điều hòa Sinclair Keyon 2,7 kW
Khuyến mại Mới
Còn hàng
Mã số: 95

Phù hợp với diện tích < 25 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 22 500 Kč  (–14 %)
19 275 Kč
(15 929,75 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
ash xxbir 800x600px 72dpi
23 780 Kč –17 %
Điều hòa Sinclair Ray 3.2 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 92

Phù hợp với diện tích < 35 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 23 780 Kč  (–17 %)
19 620 Kč
(16 214,88 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
keyon sih xxbik 800x600px 72dpi 02
25 500 Kč –17 %
Điều hòa Sinclair Keyon 3,5 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 96

Phù hợp với diện tích < 35 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 25 500 Kč  (–17 %)
21 073 Kč
(17 415,70 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
terrel sih xxbit variations 800x600px 72dpi
28 500 Kč –16 %
Điều hòa Sinclair Terrel 2,7 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 99

Phù hợp với diện tích < 25 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 28 500 Kč  (–16 %)
23 675 Kč
(19 566,12 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
terrel sih xxbit variations 800x600px 72dpi
30 950 Kč –18 %
Điều hòa Sinclair Terrel 3,5 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 100

Phù hợp với diện tích < 35 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 30 950 Kč  (–18 %)
25 134 Kč
(20 771,90 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
ash xxbir 800x600px 72dpi
33 700 Kč –17 %
Điều hòa Sinclair Ray 4.6 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 93

Phù hợp với diện tích < 50 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 33 700 Kč  (–17 %)
27 704 Kč
(22 895,87 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
keyon sih xxbik 800x600px 72dpi 02
35 300 Kč –17 %
Điều hòa Sinclair Keyon 4,6 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 97

Phù hợp với diện tích < 50 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 35 300 Kč  (–17 %)
29 087 Kč
(24 038,84 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
ash xxbir 800x600px 72dpi
43 500 Kč –18 %
Điều hòa Sinclair Ray 6.2 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 94

Phù hợp với diện tích < 70 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 43 500 Kč  (–18 %)
35 620 Kč
(29 438,02 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
terrel sih xxbit variations 800x600px 72dpi
46 700 Kč –17 %
Điều hòa Sinclair Terrel 5,1 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 139

Phù hợp với diện tích < 50 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 46 700 Kč  (–17 %)
38 400 Kč
(31 735,54 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
keyon sih xxbik 800x600px 72dpi 02
45 800 Kč –16 %
Điều hòa Sinclair Keyon 6,2 kW
Khuyến mại
Còn hàng
Mã số: 98

Phù hợp với diện tích < 70 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 45 800 Kč  (–16 %)
38 453 Kč
(31 779,34 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
terrel sih xxbit variations 800x600px 72dpi
57 500 Kč –16 %
Điều hòa Sinclair Terrel 7,0 kW
Còn hàng
Mã số: 254

Phù hợp với diện tích < 80 m2 Nhãn năng lượng A++ / A+ Thoát nước có thể lắp cả 2 đầu  Màn hình có thể ẩn  Chức năng "I FEEL" Máy phát điện Plasma lạnh Chức năng "NHIỆT ĐỘ...

là: 57 500 Kč  (–16 %)
48 300 Kč
(39 917,36 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
Tổng cộng 12 mục
Quay lại mua sắm