Kiểm tra thiết bị định kỳ

Giá bán

29907900
129907900
bao duong
3 990 Kč –25 %
Bảo dưỡng hàng năm (1+1)
Còn hàng
Mã số: 135

Dành cho hệ thống điều hòa 1+1 (1 nóng + 1 lạnh). Bảo dưỡng định kỳ hàng năm là điều kiện trong thời gian bảo hành của nhà sản xuất.

là: 3 990 Kč  (–25 %)
2 990 Kč
(2 471,07 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
bao duong
5 000 Kč –22 %
Bảo dưỡng hàng năm (1+2)
Còn hàng
Mã số: 136

Dành cho hệ thống điều hòa 1+2 (1 nóng + 2 lạnh). Bảo dưỡng định kỳ hàng năm là điều kiện trong thời gian bảo hành của nhà sản xuất.

là: 5 000 Kč  (–22 %)
3 900 Kč
(3 223,14 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
bao duong
7 500 Kč –21 %
Bảo dưỡng hàng năm (1+3)
Còn hàng
Mã số: 137

Dành cho hệ thống điều hòa 1+3 (1 nóng + 3 lạnh). Bảo dưỡng định kỳ hàng năm là điều kiện trong thời gian bảo hành của nhà sản xuất.

là: 7 500 Kč  (–21 %)
5 900 Kč
(4 876,03 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
bao duong
10 000 Kč –21 %
Bảo dưỡng hàng năm (1+4)
Còn hàng
Mã số: 138

Dành cho hệ thống điều hòa 1+4 (1 nóng + 4 lạnh). Bảo dưỡng định kỳ hàng năm là điều kiện trong thời gian bảo hành của nhà sản xuất.

là: 10 000 Kč  (–21 %)
7 900 Kč
(6 528,93 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
Tổng cộng 4 mục
Quay lại mua sắm