Điều hoà Multi Split

Hệ thống điều hòa không khí Multi Split là máy điều hòa không khí với máy nén đơn (dàn nóng đơn) có thể kết nối với nhiều dàn lạnh. Hệ thống hoàn hảo dành cho các loại nhà nhỏ với không gian lắp đặt dàn nóng hạn chế. Bằng cách giảm số lượng dàn nóng, hệ thống điều hòa không khí Multi Split cũng góp phần làm giảm độ ồn cùng với việc đi dây điện quá nhiều và nhiệt thải tích tụ gây ra hiện tượng quẩn gió cho hệ thống.

Quay lại mua sắm